Zapečené pístní kroužky

Zapečené pístní kroužky - Příčiny, jak je poznat a jak se toho zbavit?

Příčina

Problematika, která je nepříjemná jak pro majitele, tak i pro toho, kdo jí musí vyřešit.

Pístní kroužky slouží ve spalovací komoře jako bariéra mezi olejovým prostorem a prostorem spalovací komory. Je proto velmi důležité, aby tato bariéra fungovala dostatečně a neumožňovala jedné straně zasahovat do činnosti té druhé.

To, že některé sportovní vozy "žerou" litr na sto kilometrů je v dnešní době normálním standardem, avšak tento trend můžeme pozorovat i u dnešních koncernových vozů Volkswagenu, kdy motory klidně spotřebují 1 litr oleje mezi výměnami a výrobní závod VW k tomu jenom kývne, jako kdyby to bylo úplně normální.

Olej, který se přes povolené pístní kroužky dostane do spalovací komory, se zapeče, ať už mezi kroužky nebo v prostoru mezi stěnou válce a pístu, což vede k velmi nepříjemné situaci - stěna válce je hoblována. Takto hoblovaná stěna válce ústí v úplně zadření motoru nebo prohoblování válce, které může ústit k prodření takové rýhy, že oprava už nemá cenu a motor musí na vrakoviště.

Jak poznat zapečený pístní kroužek

 Způsobů, kterými se dá zapečený kroužek odhalit je spousta, avšak málokterý z nich je pro laické oko i ucho přístupné.

  • Nepravidelný chod motoru - Komprese ve válci se přes povolený kroužek ztrácí, čímž ve válci dochází ke slabé explozi a píst není schopen s takovou energií pokračovat v trajektorii a putuje chaoticky = slyšíte jeden válec více či méně
  • Snížení výkonu - Související s předešlím bodem, ve válci se ztrácí výkon, motor nereaguje na ztlačení plynového pedálu jak by měl, nutnost tlačit motor do vyšších otáček, častěji podřazovat
  • Větší kouřivost - Sledujete nebo Vás někdo upozornil na zvýšený kouř za vozidlem? Pístní kroužek v tom může hrát svojí roli, protože může docházet ke zvýšenému spalování oleje nebo špatnému spalování paliva
  • Hoblování stěny válce - Asi nejhorší ze všech, zvuk kovu na kov, který pomalu ale jistě sežírá stěnu válce, pokud takový zvuk slyšíte, neprodleně zavolejte svému servisnímu technikovi

 

Jak odstranit problém se zapečenými pístními kroužky?

Jedním krokem, který bude nejčastějším je rozebrat motor a pístní kroužky vyměnit, drahé a neefektivní, protože se příčina nevyřešila, pouze následek.

Pokud ale vezmeme v potaz, že pístní kroužek funguje jako bariéra mezi olejovým prostorem a spalovací komorou, proč nevyčistíme PŘÍČINU - olejový prostor a také NÁSLEDEK - pístní kroužky?

Takovouto metodou postupujeme my z BGauto.cz

Olejový prostor pročistíme profesionální dekarbonizací olejového prostoru, zbavíme se tak nečistot z olejového prostoru i z pístních kroužků, které tímto způsobem uvolníme.

Tento postup avšak není absolutní, musí se určit, zda-li je tento krok potřeba či nikoliv.

Z velké částí případů jsme byli schopni tímto odstranit problém s pístními kroužky za cenu výměny oleje i filtru a dekarbonizačního přípravku, což v porovnání s cenovkou začínající na 10.000 Kč ( u rozebrání motoru a výměny pístních kroužků ) je příjemný způsob, jak zachránit svůj motor před skoro jasnou zkázou.