DEKARBONIZACE NAFTOVÉHO MOTORU

KOMPLETNÍ DEKARBONIZACE NAFTOVÉHO MOTORU
s filtrem pevných částic (DPF) i bez DPF
= pro všechny typy naftových motorů
Návod k použití
1. KROK produkt BG 109
- Zahřejte motor na provozní teplotu.
- Vypněte motor a aplikujte do olejového prostoru (do starého oleje před
výměnou!!!) jedno balení BG 109.
- Nastartujte motor a postupujte dle dalších bodů
- Dávkování/čas procesu/otáčky motoru:
balení 325 ml na 4-8 l motorového oleje = čas dekarbonizace 20-30 minut/1200ot/min
větší balení 1 litr na 9-15 l motorového oleje = čas dekarbonizace 40-50 minut/1200ot/min
- Vypněte motor a ihned odstraňte starý olej a vyměňte olejový filtr!!!
2. KROK produkt BG 112 DOC
- Nalijte do motoru přípravek BG 112 DOC.
- Nalijte řádné množství motorového oleje. Použijte doporučený motorový olej.
Hlídejte správnou hladinu motorového oleje.
3. KROK produkt BG 245
- Do palivové nádrže aplikujte jedno balení BG 245.
- Dotankujte palivovou nádrž do plného stavu, maximální doporučení množství
paliva je 70 litrů.
- Poté již netankujte a vyjezděte celou nádrž až do rezervy.
Poznámka: pro aplikaci produktů použijte přiloženou nálevku, kterou je nutno silou
zatlačit až do řádného „zaklapnutí“, aby nedošlo k úniku produktu kolem nálevky!!!
Tímto je proces dekarbonizace ukončen. Palivový systém, vstřikovací systém, spalovací a výfukový prostor
a DPF jsou zbaveny karbonu. Minimalizováno opětovné zanášení DPFsazemi. Pro udržení výborní
kondice motoru a zabránění tvorbě karbonu, opotřebení, zvýšení spotřeby paliva a emisí je doporučeno
tento proces opakovat každých ca 15.000 km.